Tài liệu

QUY TẮC HOẠT ĐỘNG

QUY TẮC HOẠT ĐỘNG

Các Quy tắc hoạt động của Công ty TNHH MY NEW WAY

Download
THU NHẬP CAO NHẤT, TRUNG BÌNH VÀ THẤP NHẤT CỦA NPP

THU NHẬP CAO NHẤT, TRUNG BÌNH VÀ THẤP NHẤT CỦA NPP

Thu nhập cao nhất và thấp nhất của Nhà phân phối

Download
KẾ HOẠCH TRẢ THƯỞNG

KẾ HOẠCH TRẢ THƯỞNG

Kế hoạch trả thưởng

Download
MẪU HỢP ĐỒNG THAM GIA BHĐC

MẪU HỢP ĐỒNG THAM GIA BHĐC

Mẫu hơp đồng

Download
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Các chương trình khuyến mại

Download
THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Download
ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Danh sách địa bàn hoạt động bán hàng đa cấp

Download
QUY TRÌNH KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP

QUY TRÌNH KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP

Quy trình Ký Hợp Đồng tham gia bán hàng đa cấp

Download
QUY TRÌNH CẤP THẺ THÀNH VIÊN

QUY TRÌNH CẤP THẺ THÀNH VIÊN

Quy trình cấp thẻ

Download
QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG VÀ MUA HÀNG

QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG VÀ MUA HÀNG

Quy trình đặt hàng và mua hàng

Download
zalo-img.png