Tài liệu

QUY TRÌNH THANH TOÁN VÀ HÓA ĐƠN

QUY TRÌNH THANH TOÁN VÀ HÓA ĐƠN

Quy trình thanh toán

Download
QUY TRÌNH GIAO VÀ NHẬN HÀNG

QUY TRÌNH GIAO VÀ NHẬN HÀNG

Quy trình giao và nhận hàng

Download
QUY TRÌNH ĐỔI SẢN PHẨM

QUY TRÌNH ĐỔI SẢN PHẨM

Hướng dẫn đổi sản phẩm

Download
QUY TRÌNH TRẢ LẠI HÀNG HOÁ

QUY TRÌNH TRẢ LẠI HÀNG HOÁ

Hướng dẫn trả lại hàng hoá và hoàn tiền từ Nhà phân phối

Download
QUY TRÌNH THANH LÝ VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

QUY TRÌNH THANH LÝ VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Thanh lý và chấm dứt hợp đồng đối với Nhà phân phối

Download
CỔNG THÔNG TIN TIẾP NHẬN KHIẾU NẠI KHÁCH HÀNG

CỔNG THÔNG TIN TIẾP NHẬN KHIẾU NẠI KHÁCH HÀNG

Cổng thông tin tiếp nhập, giải quyết thắc mắc. khiếu nại khách hàng

Download
DANH SÁCH ĐÀO TẠO VIÊN

DANH SÁCH ĐÀO TẠO VIÊN

Danh sách đào tạo viên

Download
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI THAM GIA

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI THAM GIA

Quy trình giải quyết khiếu nại

Download
QUY TRÌNH BẢO HÀNH HÀNG HOÁ, SẢN PHẨM

QUY TRÌNH BẢO HÀNH HÀNG HOÁ, SẢN PHẨM

Quy trình bảo hành hàng hoá

Download
zalo-img.png